برنامه ریزی تامین

در این راهنما می خواهیم چگونگی دسترسی به بخش درخواست خرید که یک گزینه مشخص با این عنوان در منو اصلی دارد و شامل دو تب لیست درانتظار ثبت و لیست برنامه ها می باشد را بررسی کنیم. در ادامه توضیحات لازم درخصوص ویژگی ها و کاربرد هر بخش داده شده است.

آیتم های بررسی شده در این راهنما:

  • درانتظار ثبت
  • لیست برنامه ها

در انتهای راهنما، شما می توانید برای تامین تجهیزات لیست شده برنامه ریزی، زمان و تعداد درخواست خرید از یک تجهیز را مشخص نمائید.

در انتظار ثبت

این تب شامل تسک کارت هایی است که تجهیزات لیست شده در ماژول قبلی را به تفکیک گروه کالا نشان می دهند. به روی هر یک از تسک کارت ها کد پروژه، شرح پروژه، گروه کالا و تعداد تجهیز موجود در هر گروه مشخص شده است.

با کلیک به روی یکی از تسک کارت ها به صفحه ای منتقل می شویم که می توانیم در آن لیست ایجاد شده از تجهیزات مورد نیاز برای تامین را برنامه ریزی کنیم. در قسمت بالایی صفحه کادری مشاهده می شود که مشخصات پروژه و تجهیز را نشان می دهد. با کلیک بر روی دکمه دانلود اکسل یک فایل حاوی اطلاعات لیست تجهیزات در فرمت اکسل دانلود می شود که می توان موارد مورد نیاز را در اکسل افزوده و آن را مجدداً بارگزاری کرد.

در میان صفحه یک جدول از لیست تجهیزات وجود دارد که تمامیه موارد انتخاب شده را در این گروه را نمایش می دهد اما درصورتیکه کاربر نیاز به ایجاد تغییرات در لیست موجود داشته باشد با کلیک به روی دکمه ویرایش لیست می توان از تجهیزات انتخاب شده موارد دلخواه را حذف کرده و یا بیافزاید.

در هر ردیف از جدول یک تجهیز و مشخصات آن دیده می شود همچنین در این جدول بخش هایی وجود دارد که باید اطلاعات آن توسط کاربران ثبت شود. اولین بخش مربوط به نیاز ناخالص می باشد که تعداد مورد نیاز هر تجهیز در این قسمت ثبت می شود. چنانچه تعدادی از تجهیز، در انبار کالای تجهیزات پروژه موجود باشد مقدار آن در قسمت موجودی انبار آورده خواهد شد. درصورتیکه در این پروژه نیاز به تهیه تعدادی اضافه بر مقدار نیاز اصلی از یک کالا باشد این مقدار در قسمت مقدار مازاد ثبت خواهد شد تا سامانه مقدار نیاز خالص از یک تجهیز را محاسبه و مشخص کند که این مقدار در بخش درخواست خرید نشان داده خواهد شد. برای ثبت اطلاعات در این جدول نیاز است که تاریخ پایان فرآیند تامین این تجهیز مشخص شود. با کلیک به روی علامت ضربدر در سمت چپ جدول می توان تجهیز را از لیست حذف نمود.

لیست برنامه ها

با تائید اطلاعات وارد شده در تب در انتظار ثبت برنامه ای جدید به قسمت لیست برنامه ها اضافه می شود. برنامه های ثبت شده به ترتیب در سمت راست صفحه با شماره برنامه ریزی مختص خود (MRP) نمایش داده شده اند که با کلیک کردن به روی هر یک از آن ها می توان برنامه تامین تجهیزات آن را در میان صفحه مشاهده کرد. در کادر بالای صفحه شماره برنامه، گروه کالای برنامه ریزی شده و کاربر ثبت کننده مشخص شده است.

با کلیک کردن به روی دکمه ویرایش به صفحه ای منتقل می شویم که می توان تمامی اطلاعات وارد شده در زمان برنامه ریزی برای تامین تجیهز را تغییر داد. این تغییرات مستلزم این هستند که تجهیز مورد نظر از مرحله برنامه ریزی در فرآیند تامین جلو تر نرفته باشند در غیر این صورت کاربر قادر به ایجاد تغییرات در برنامه ریزی نخواهد بود.

 می توان با کلیک به روی دکمه افزودن دیگر موارد را در این گروه کالا به لیست افزود و برنامه ریزی کرد. با کلیک به روی دکمه ذخیره تغییرات، تغییرات اعمال شده و مجداداً به تب لیست برنامه ها هدایت می شویم.

اسکرول به بالا