تجهیزات و متریال

در این راهنما می خواهیم بخش تجهیزات و متریال که یک گزینه مشخص با این عنوان در منوی اصلی است را بررسی کنیم. در ادامه توضیحات لازم درخصوص ویژگی ها و کاربرد هر بخش داده شده است.

آیتم های بررسی شده در این راهنما:

  • درانتظار ثبت
  • لیست تامین براساس محصول
  • لیست جامع تامین

در انتهای راهنما، شما می توانید تجهیزات مورد نیاز را به تفکیک محصولات نهایی لیست کرده و وضعیت هر یک را جداگانه در قسمت آرشیو مشاهده نمائید.  

در انتظار ثبت

لیست کردن تجیهزات مورد نیاز یک پروژه از تب در انتظار ثبت شروع خواهد شد. این تب شامل تسک کارت هایی با عنوان محصولات انتخاب شده در لیست موضوع پروژه می باشد. این تسک کارت ها کد پروژه و عنوان پروژه و نام یکی از محصولات پروژه را نمایش می دهند. با کلیک به روی یکی از تسک کارت ها می توانیم اقدام بر ثبت لیست تجهیزات برای محصول مورد نظر کنیم.

با کلیک به روی یکی از تسک کارت ها به صفحه ی ایجاد لیست تجهیزات وارد می شویم. در بالای این صفحه کادری مشاهده می شود که شامل اطلاعاتی مانند نام، کد کالا، واحد و شماره فنی درخصوص محصول مورد نظر است. با کلیک به روی دکمه ویرایش لیست می توان تمامیه تجهیزات ثبت شده در سامانه را مشاهده کرد.

در سمت بالای لیست کادر جست و جوی کالا مشاهده می شود که با وارد کردن نام کالای مورد نظر می توان به راحتی تجهیزات را یافته و آن ها را لیست کرد. در سمت چپ لیست کادر خالی مشاهده می شود که کالا های انتخاب شده در این بخش نمایش داده خواهند شد. با کلیک به روی دکمه افزودن در سمت چپ هر ردیف می توان تجهیز مورد نظر را به لیست اضافه کرد. بعد از اضافه کردن آن ها به لیست با کلیک به روی ضربدری که در سمت چپ کالا های انتخاب شده مشاهده می شود، می توان اقدام به حذف آن ها از لیست انتخابی نمود. در نهایت با کلیک به روی دکمه تائید به صفحه قبل منتقل می شویم که لیست ایجاد شده همراه با اطلاعاتی از تجهیزات قابل مشاهده خواهد بود.

لیست ایجاد شده کد، نام و واحد شمارش تجهیز را نشان می دهد همچنین در کنار این موارد ضریب مصرف و نوع تجهیز توسط کاربر تعیین خواهد شد. نوع تجهیز انتخابی می تواند قطعه یا مجموع درنظر گرفته شود. می توان در این لیست تجهیزاتی که شامل چندین قطعه متفاوت هستند رو مشخص کرد. زمانی که نوع تجهیز مجموعه در نظر گرفته شود با کلیک کردن روی دکمه ایجاد شده در بخش عملیات می توان مواد اولیه مورد نیاز برای این تجهیز را به عنوان زیرمجموعه انتخاب کرد. تجهیزاتی که به طور واحد تامین می شوند و متشکل از تجهیزات دیگری نمی باشند، در نوع قطعه در نظر گرفته خواهند شد.

ضریب مصرف برای تجهیزات، تعداد مورد نیاز از آن ها برای ساخت محصول انتخاب شده می باشد. با کلیک به روی دکمه حذف در سمت چپ ردیف تجهیزات می توان اقدام به حذف موارد دلخواه نمود.

با مشخص کردن ناحیه مربوط به هر تجیهز می توان تعیین کرد که تجهیز مورد نظر مربوط به کدام بخش از پروژه می باشد.

 در نهایت با کلیک کردن به روی کمه ثبت نهایی در سمت چپ صفحه می توان لیست ایجاد شده را به بخش برنامه ریزی برای تامین تجهیزات منتقل کرد و با کلیک به روی دکمه انصراف به تب در انتظار ثبت بازگشت.

لیست تامین براساس محصول

لیست تجهیزاتی که قبلاً برای یک محصول مشخص ثبت کرده ایم در تب لیست تامین براساس محصول نمایش داده شده است. در این تب تجهیزات انتخاب شده برای تامین به تفکیک محصول نهایی نشان داده می شوند. در هر ردیف یک محصول وجود دارد که کد و شماره فنی کالا، شرح و کاربری که لیست را ثبت کرده، مشخص شده است.

با کلیک به روی فلش سمت چپ در هر ردیف لیست ایجاد شده به همراه اطلاعات تجهیزات قابل مشاهده خواهد بود. درصورتیکه برای پروژه محصول تکراری انتخاب کرده باشیم، این محصول به همراه لیست تجهیزاتی که در پروژه قبلی ثبت شده است در این تب نمایش داده خواهد شد. با کلیک به روی دکمه خروجی اکسل، یک فایل شامل لیست تجهیزات محصول در فرمت اکسل دانلود خواهد کرد. دکمه ویرایش کاربر را به صفحه ایجاد لیست تجهیزات منتقل می کند. در این صفحه می توان تغییرات مورد نظر را در لیست اعمال کرده و مجدداً آن را ثبت نمود.

لیست جامع تامین

تمامی مواردی که برای تامین یک محصول لیست شده اند در این تب قابل مشاهده می باشند. در هر ردیف یک تجهیز به همراه اطلاعات آن نمایش داده می شود همچنین می توان وضعیت در هر مرحله و تعداد موارد کلی نیاز از این تجهیز را مشاهده کرد.

دکمه جست و جوی پیشرفته امکان یافتن موارد مورد نظر را از میان تجهیزات برای کاربران آسان کرده و همچنین با وجود گذینه فیلتر براساس وضعیت می توان تجهیزات را به وضعیت های خاص برای مثال برنامه ریزی نشده تفکیک کرد. در این بخش جست جو از طریق کد، شرح، ناحیه و یا گروه کالا نیز امکان پذیر است. با کلیک به روی دکمه خروجی اکسل یک لیست شامل تجهیزات انتخاب شده برای تامین محصولات در فرمت اکسل دانلود می شود.

با کلیک کردن روی دکمه آرشیو تامین به صفحه ای منتقل خواهیم که تمامی اطلاعات یک تجهیز قابل بررسی می باشد.کادری که در بالای صفحه است اطلاعات کلی تجهیز را نشان می دهد. در این کادر مقدار مورد نیاز، مقدار برنامه ریزی شده و وضعیت تجهیز در بخش تامین را می توان مشاهده کرد. قسمت میانی صفحه اطلاعات کلی تجهیز را در مراحل مختلف نمایش داده است. برای مثال در قسمت مدارک، نام مدرکی که به تجهیز لینک شده است همراه با اطلاعات کلی آن قابل مشاهده است همچنین فایل مدارک قابل دانلود می باشد.

در قسمت های بعدی آرشیو، می توان اطلاعات دیگری در بخش های مختلف تامین تا بخش سفارش خرید از تجهیز مورد نظر به دست آورد.

اسکرول به بالا