لیست امکانات به روزرسانی V 2.2.1

امکانات اضافه شده و رفع برخی مشکلات در به روز رسانی V2.1.1 سرویس مدیریت پروژه رایبد (PMIS):

امکان مشاهده شماره کارفرمایان در:

 •  لیست مدارک
 • صفحه جزئیات مدرک
 • لیست مدارک در انتظار تائید
 • لیست مدارک پنل مشاور و کارفرما

 

افزایش ظرفیت آپلود در بخش فایل ها در:

 • تهیه مدرک
 • کامنت ها
 • TQ
 • NCR

 

 رفع مشکل عدم مشاهده صفحه جزئیات در:

 • لیست کامنت ها
 • لیست TQ
 • لیست NCR

رفع مشکل بررسی محدودیت گروه اجرا

رفع مشکل دانلود فایل ها در بخش عمومی ماژول Filedrive

رفع مشکل مشاهده نقش بعضی کاربران در تنظیمات

اسکرول به بالا