لیست امکانات جدید به روزرسانی V 2.0.0

تغییرات فضای کاربری در سیستم:

امکان فعالیت در فضای کاربری متفاوت جهت دسترسی آسان‌تر به ماژول‌ها و بخش‌های مختلف سامانه

مرکز کنترل مدارک:

  1. امکان تعین ناحیه مدارک در هنگام ثبت لیست مدارک و همچنین امکان جست‌و‌جوی مدارک مربوط به یک ناحیه خاص از طریق فیلتر های جست و جو

2. امکان ثبت مدارک با قابلیت مشخص نمودن داخلی و خارجی بودن آن‌ها از طریق فعال کردن گزینه الزام به ترانسمیتال و همچنین امکان دسترسی به مدارک برون سازمانی از طریق فیلتر های جست و جو در لیست مدارک

3. امکان مشاهده POI مدارک ترانسمیتال شده در بخش وضعیت و قابلیت جست‌و‌جو مدارک براساس POI تعیین شده در لیست

پرسش و پاسخ ها:

امکان ورود مستقیم کاربر به گفت‌وگوی منشن شده از طریق لینک ایمیل، جهت تسریع در یافتن پرسش و یا پاسخ مورد نظر

پنل مشاور و کارفرما:

امکان ورود کاربران مشاور و کارفرما به پنل اختصاصی در محیط کاری کاملاْ مستقل از پنل سازمانی، با سطح دسترسی های محدود و مشخص

ماژول اجرا:

اضافه شدن ماژول اجرا در منوی اصلی جهت ثبت فعالیت ها اجرایی پروژه و همچنین ثبت درصد پیشرفت مربوط به هر فعالیت. در این ماژول می توان بخش اجرایی را مدیریت کرده و اطلاعات مربوط به فعالیت ها را ثبت نمود.

اسکرول به بالا