مدیریت تامین چیست؛ و تامین پروژه شامل چه چیزهایی می‌شود؟

31 اردیبهشت, 1399مدیریت خرید

مدیریت تامین مفهومی است که مدیران کسب و کارهای مختلف و هر کسی دستی در تجارت دارد با آن آشنا است. میدانیم که هر کسب و کاری برای ادامه کارش نیاز به دریافت خدمات و سرویس‌هایی از بیرون سازمان دارد. بعضی از سازمان‌ها این خدمات و سرویس‌ها را به‌صورت روزانه …

ادامه مطلب

راهکارهای عملی جهت پيشگيری از تاخير در پروژه ها و کاهش پيامدهای ناشی از بروز آن

28 اردیبهشت, 1399مدیریت پروژه

آیا راه‌های غلبه بر تاخیرهای پروژه یا پیشگیری از بروز این مشکل را میدانید؟ به نظرتان چطور می‌توان جلوی تاخیرهای احتمالی پروژه را گرفت و پیامدهای ناشی از آن‌ها را کاهش داد؟ در این مقاله دراین‌باره سخن خواهیم گفت.

ادامه مطلب

7 گام عملی برای استقرار سیستم مدیریت پروژه

17 اردیبهشت, 1399مدیریت پروژه

تعاریف پروژه و مدیریت پروژه از 3 دیدگاه مختلف نشان دادند که پروژه ها دارای ویژگیهای خاصی هستند که نمی توان به سادگی تصمیمات، روشها، برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده در یک پروژه را دقیقاً به همان شکل در پروژه های دیگر به کار گرفت و این موضوع موجب می شود تا مدیریت پروژه ها اهمیت بسیار ویژه ای پیدا می کند.

ادامه مطلب