5 اصل مدیریت زنجیره تامین

یکی از مواردی که به تولیدکنندگان کمک می‌کند تا هزینه‌هایشان را تا حد امکان کاهش دهند و بازگشت سرمایه شان بیشینه شود؛ مدیریت زنجیره تامین میباشد. با این وجود، هنوز بسیاری از مدیران نمی‌دانند که برای دستیابی به این هدف چه گامهایی باید بردارند.

مطالعه مقاله

مدیریت تامین چیست؛ و تامین پروژه شامل چه چیزهایی می‌شود؟

مدیریت تامین مفهومی است که مدیران کسب و کارهای مختلف و هر کسی دستی در تجارت دارد با آن آشنا است. میدانیم که هر کسب و کاری برای ادامه کارش نیاز به دریافت خدمات و سرویس‌هایی از بیرون سازمان دارد. بعضی از سازمان‌ها این خدمات و سرویس‌ها را به‌صورت روزانه …

مطالعه مقاله

راهکارهای عملی جهت پيشگيری از تاخير در پروژه ها و کاهش پيامدهای ناشی از بروز آن

آیا راه‌های غلبه بر تاخیرهای پروژه یا پیشگیری از بروز این مشکل را میدانید؟ به نظرتان چطور می‌توان جلوی تاخیرهای احتمالی پروژه را گرفت و پیامدهای ناشی از آن‌ها را کاهش داد؟ در این مقاله دراین‌باره سخن خواهیم گفت.

مطالعه مقاله

7 گام عملی برای استقرار سیستم مدیریت پروژه

تعاریف پروژه و مدیریت پروژه از 3 دیدگاه مختلف نشان دادند که پروژه ها دارای ویژگیهای خاصی هستند که نمی توان به سادگی تصمیمات، روشها، برنامه ها و فعالیتهای اجرا شده در یک پروژه را دقیقاً به همان شکل در پروژه های دیگر به کار گرفت و این موضوع موجب می شود تا مدیریت پروژه ها اهمیت بسیار ویژه ای پیدا می کند.

مطالعه مقاله

تعاریف مختلف پروژه و مدیریت پروژه از 3 دیدگاه مختلف

در این مطلب به صورت ساده به بررسی تعاریفی که استانداردهای PMBOK ، ISO21500 و متدولوژی PRINCE2 در زمینه پروژه و مدیریت پروژه ارائه داده اند می پردازیم. در ابتدا تعاریف پروژه و پس از آن تعاریف مدیریت پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

مطالعه مقاله

اطلاعات تماس

  • تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه دهم، پلاک 6
  • 021-88801502
  • info@raybodravesh.com