image

راهکار مدیریت تأمین

 راهکاری هوشمند و پویا جهت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل کلیه فعالیت های مرتبط با شبکه تأمین سازمان می باشد. تمرکز این راهکار بر ایجاد ارتباط جامع، یکپارچه و هوشمند میان کلیه فرآیندهای تأمین، لجستیک و جریان مواد جهت کنترل برخط از نقطه آغاز تا تحویل می باشد. این سیستم با متدی پویا طراحی شده تا از طریق آن از کلیه خریدهای سازمان با هر نوع سیاست و فرآیندی، چه در حوزه محصولات و چه در حوزه خدمات پشتیبانی نماید.
راهکار مدیریت زنجیره تأمین رایبد به گونه ای توسعه یافته که مناسب شرکت های تولیدی و پروژه ای میباشد.

زیر سیستم ها:
 • فروش: شامل بر ثبت قرارداد با مشتری، ثبت الحاقیه، ثبت سفارش مشتریان و یا ثبت برنامه های پیش بینی فروش
 • مهندسی: شامل بر ثبت کلیه مدارک فنی و مهندسی خرید به تفکیک نوع مدارک، محصولات و قراردادهای فروش با امکان ویرایش بندی آنها / طرحریزی درخت محصولات (BOM)
 • برنامه ریزی: شامل بر برنامه ریزی خرید مواد و تجهیزات (MRP)، برنامه ریزی هوشمند سفارشات، بودجه بندی خرید و برنامه ریزی منابع
 • مهندسی خرید: شامل بر تعیین استراتژیهای خرید، درخواست خرید، درخواست پیشنهاد فنی یا بازرگانی (RFP) / شفاف سازی درخواست/ دریافت پیشنهادات و پروپوزالها، شفاف سازی پیشنهادات، ارزیابی فنی پیشنهادات (TBE)، ارزیابی بازرگانی پیشنهادات (CBE)، انتخاب نهایی تأمین کننده (ها)
 • مدیریت خرید: ثبت قرارداد خرید، ثبت سفارشات خرید، کنترل تولید و ساخت، کنترل کیفیت، عملیات پیش از حمل، لجستیک، تحویل و مدیریت مالی خرید
 • حمل و نقل: شامل بر برنامه ریزی و تخصیص منابع حمل و نقل
 • انبار: شامل بر رسید کالا، خروج کالا، برگشت از خرید، برگشت از فروش
 • مالی: ثبت و کنترل فاکتورها، مدیریت پرداخت ها
 • گزارشات و داشبوردها: شامل بر داشبوردها و گزارشات کاربردی آماری، گزارشات مالی و هزینه تمام شده زنجیره تأمین و ...
 • مدیریت تیم ها: تعیین گروههای کاری به صورت پیش فرض سازمانی یا به تفکیک قراردادها، فرآیندها و محصولات

اطلاعات تماس

 • تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه دهم، پلاک 6
 • 021-88801502
 • info@raybodravesh.com