علت برتری یک فرآیند اتوماتیک نسبت به فرآیند دستی و غیر خودکار (Manual) چیست؟

9 تیر, 1399مدیریت خرید

به نظرتان فرایندهای دستی هنوز هم می‌توانند برای سازمان‌ها مفید باشند، یا وقتش رسیده آن‌ها را با فرآیندهای اتوماتیک جایگزین کنید. در این مقاله قرار است درباره تفاوت این روش‌ها و برتری اتوماتیک کردن سخن بگوییم.

ادامه مطلب