لیست امکانات بروزرسانی V.3.0.0

  • امکان ثبت پروژه جدید در صفحه Home و انتخاب سرویس ها براساس نیازمندی در هر پروژه

 

  • امکان دستیابی به بخش جدید درباره پروژه در منوی سایدبار جهت مشاهده، ویرایش و تکمیل اطلاعات مربوط به هر پروژه

 

  • مشاهده کاربران پروژه از طریق آیتم تیم پروژه اضافه شده در منوی سایدبار

 

  • امکان به اشتراک گذاشتن فایل های بخش شخصی Filedrive با کاربران دلخواه و تعیین دسترسی برای آن ها به روی فایل مشترک

 

  • امکان مشاهده کلیه فایل ها و فولدر ها در بخش مشترک که از طریق توضیحات ارائه شده در موارد قبل به اشتراک گذاشته شده اند

 

  • اضافه شدن POI ترانسمیتال ها در خروجی اکسل
اسکرول به بالا