لیست امکانات بروزرسانی V.3.1.0

      امکانات اضافه شده و رفع برخی مشکلات در به روز رسانی V3.1.0 سرویس مدیریت پروژه رایبد (PMIS):

  • امکان ثبت مستقیم کالا های مورد نیاز پروژه در لیست جامع تجهیزات بدون نیاز به ورود به تنظیمات

 

  • امکان ثبت کالا در سه نوع تجهیز، مجموعه و زیرمجموعه و مشاهده آن ها در لیست درختی

 

  • ثبت تجهیزات با امکان تعیین الزام به برنامه ریزی جهت تسهیل در طی نمودن مراحل تامین 

 

  • امکان ویرایش مشخصات تجهیزات از لیست جامع و همچنین امکان تغییر تعداد آن ها در مراحل مختلف  

 

  • امکان مشاهده آرشیو تجهیزات و اطلاعات تجهیز در هر مرحله از زنجیره تامین

 

  • امکان ثبت درخواست خرید با تعیین گردش کار

 

  • امکان ثبت درخواست پیشنهادات تامین کنندگان به دو صورت پیش فاکتور و پروپوزال

 

  • امکان ثبت قرارداد با تعیین گردش کار و تائید دیگر کاربران جهت جلوگیری از ثبت اطلاعات نادرست در سیستم

اسکرول به بالا