لیست امکانات جدید به روزرسانی V 4.4.0

مهمترین امکانات جدید اضافه شده در به روز رسانی V4.4.0 سرویس ابری مدیریت پروژه رایبد:

 • امکان ثبت الحاقیه قرارداد (تغییرات در قیمت، تعداد، محدوده و زمانبندی)

 

 • امکان حذف تجهیزات از لیست در موارد مورد نیاز

 

 • امکان دانلود فایل PDF که به صورت خودکار با ثبت هر درخواست خرید توسط سیستم تولید می شود

 

 • قابلیت آپلود فایل در هنگام ثبت یک پرداخت و همچنین در لیست پرداخت های ثبت شده

 

 • امکان آپلود فایل در هنگام ثبت فاکتور خرید و همچنین در لیست فاکتور های ثبت شده

 

       اضافه شدن سایر امکانات یا رفع برخی مشکلات در بروزرسانی V4.4.0

 • تغییرات در اکسل صورتحساب تامین کنندگان و اضافه شدن اطلاعات بیشتر به این بخش
 • امکان دریافت ایمیل جهت ثبت نتیجه بازرسی حین ساخت تجهیزات برای کاربران مسئول در بخش سفارشات در جریان
 • اضافه شدن امکان ثبت کامنت شیت با وضعیت (تائید برای ساخت) برای رویژن ها
 • امکان دریافت ایمیل ثبت و تائید و یا عدم تائید پرداخت ها به کاربر ثبت کننده درخواست پرداخت
 • امکان مشاهده وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن مدارک در خروجی اکسل از لیست مدارک
 • امکان دریافت پیام ثبت کامنت شیت ها برای کاربرانی که نقش ثبت کننده پاسخ کامنت را دارند
 • امکان تغییر داینامیک فایل های پیوست قرارداد برای کاربرانی نقش مدیریت در این بخش را دارند
 • امکان مشاهده جزئیات و وضعیت پرداخت ها در بخش مالی سفارش در هر درخواست ثبت شده
 • امکان مشاهده وضعیت کامنت شیت ها در لیست مدارک براساس آخرین رویژن ثبت شده
 • رفع مشکل محدودیت تعداد رویژن در ثبت ترانسمیتال از بخش درانتظار ثبت ترانسمیتال
 • رفع مشکل Scroll loading در فیلتر کردن لیست مدارک به روی وضعیت های مختلف
 • رفع مشکل ویرایش مقدار نیاز تجهیزات در لیست و تغییر تعداد آن ها به صفر
 • رفع مشکل مشاهده توضیحات در خروجی اکسل لیست مدارک
 • رفع مشکل Preview برخی از فایل ها در فایل درایو
اسکرول به بالا