لیست امکانات به روزرسانی V 4.4.1

امکانات اضافه شده و رفع برخی مشکلات در به روز رسانی V4.4.1 سرویس مدیریت پروژه رایبد:

  • امکان مشاهده علت درخواست پرداخت در خروجی اکسل صورتحساب تامین کنندگان
  • رفع مشکل نمایش تاریخ سررسید به روی تسک کارت های درخواست پیشنهادات در جریان
  • رفع مشکل استفاده مجدد از کد تجهیزاتی که از لیست حذف شده اند
  • رفع مشکل دانلود پیوست قرارداد ها و الحاقیه قرارداد
  • رفع مشکل ثبت الحاقیه قرارداد درصورتی که قرارداد دارای سفارش در انتظار ثبت بوده و در الحاقیه تعدادی آیتم به قرارداد اضافه شده یا تعداد برخی از آیتم های قرارداد افزایش یافته باشه
اسکرول به بالا