گروه مهندسین رایبد روش

طراح و ارائه دهنده راهکارهای هوشمند کسب و کار

سیستم مدیریت زنجیره تامین (SCM) ، سیستم مدیریت پروژه (PMIS) ، هوش تجاری (BI)

گروه مهندسین رایبد روش

طراح و ارائه دهنده راهکارهای هوشمند کسب و کار

سیستم مدیریت زنجیره تامین (SCM) ، سیستم مدیریت پروژه (PMIS) ، هوش تجاری (BI)

محصولات رایبد

مزیت های راهکارهای رایبد

راهکارهای رایبد به ترتیبی تحلیل و طراحی شده اند تا از نیازهای اساسی مدیران، کارشناسان، کاربران و فرآیند های سازمانی پشتیبانی نمایند. این مهم از طریق ایجاد چهار مزیت چابکی محیط کاربری، پویایی سیستم، هوشمندی سیستم و معماری ذخیره سازی داده ها در محصولات رایبد محقق شده است.

چابکی

محیط های کاری راهکارها به ترتیبی طراحی شده اند تا کاربران بدون پیچیدگی و با ساده ترین حالت ممکن با قسمتهای مختلف سیستم ارتباط برقرار نمایند . چابکی تجربه کاربری در راهکارهای رایبد، از سرعت و سهولت کاربری پشتیبانی می نماید.

پویایی

راهکارهای رایبد از مدلهای مختلف اجرای فرآیندهای اصلی پشتیبانی می کنند. این مزیت موجب می شود تا سازمانها بتوانند بر حسب شرایط و نیاز و با حفظ یکپارچگی، یک فرآیند اصلی مشخص را با سیاستها، مدلها و مسیرهای مختلفی مدیریت نمایند.

هوشمندی

در راهکارهای رایبد اجزاء فرآیندها و زیرفرآیندها چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه اطلاعات به صورت یک زنجیره هوشمند با یکدیگر ارتباط یکپارچه داشته و از کاهش خطا و صرفه جویی در زمان کاری مدیران و کارشناسان پشتیبانی می نماید.

معماری

راهکارهای رایبد زیرساخت بسیار مناسبی را برای اجرای داده کاوی و توسعه هوش تجاری در سازمانها فرآهم آورند. این مزیت موجب می شود زمان فاز معماری داده ها به حداقل ممکن رسیده و بر روی الگوریتمهای کشف دانش بر اساس نیاز راهبردی سازمانها تمرکز گردد.

درباره رایبد

تأسیس رایبد؛ چرا و چگونه؟

بنیانگذاران رایبد، مهندسانی هستند که سالها در شرکتهای محصول- محور و پروژه- محور در کسب و کارهای مختلفی همچون صنایع معدنی، نفت و گاز، خود روسازی و شهرسازی در تخصصها و رده های شغلی مختلف حضور داشته اند. فصل مشترک این گروه، تفکر مبتنی بر بهینه سازی مستمر (Continious Optimization) بر مبنای یک منطق سیستماتیک بوده است. بر این اساس، افراد این گروه با هر گرایش تخصصی که در شرکتهای مختلف حضور داشتند، طراحی و توسعه راهکارهایی مبتنی بر تفکر فوق را با هدف بهینه سازی متغیرهای زمان، منابع، کیفیت و هزینه همواره به عنوان یک اصل مهم در سازمانهای خود به کار گرفته اند. این گروه به موازات فعالیتهای تخصصی، پس از چندین پروژه همکاری مشترک در زمینه طراحی و پیاده سازی راهکارهای سیستمهای اطلاعاتی در خصوص کسب و کارهای پیرامون خود، با با هدف طراحی و توسعه راهکارهای سازمانی با نگرشی جدیدتر به جامعه بزرگ کسب و کارها، تصمیم به تأسیس شرکت گروه مهندسین رایبد روش در سال 1396 را گرفتند.

مأموریت رایبد؛ فلسفه ما چیست؟

مأموریت اصلی رایبد مبتنی بر افزایش توانمندی کسب و کارها در جهت نیل به اهداف استراتژیک شان می باشد. این شرکت اعتقاد دارد ارزش آفرینی برای مشتریان، طراحی و ارائه محصولاتی است که تأثیر ویژه ای در بهینه سازی متغیرهای راهبردی سازمانها از پایینترین تا بالاترین سطح داشته باشد. برای تحقق این فلسفه، این سازمان تلاش می نماید تا با ترکیب تخصصی از مهندسی ارزش و علم داده، راهکارهای مورد نیاز سازمانها را در جهت تطبیق بیشتر عملکرد فرآیندها با شاخصهای کلیدی شان طرحریزی و توسعه دهد.

ساختار ذهنی رایبد؛ تمرکز ما بر چیست؟

داده ها یکی از مهمترین منابع کسب و کارها جهت ایجاد سرمایه های فرآیندی می باشند. هرم بلوغ سازمانی از دیدگاه علم داده، شامل 4 مرحله اصلی تولید داده، استخراج اطلاعات مفید، توسعه دانش و در نهایت رسیدن به بینش و خرد سازمانی می باشد. بر این اساس، شرکت رایبد روش تمرکز اصلی خود را بر طراحی و توسعه محصولاتی قرار داده است که سلسله مراتب 4 مرحله ای فوق را پوشش مناسبی دهد. گروه اول محصولات رایبد، شامل بر سیستمهای مدیریت فرآیند و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) و گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مرتبط با آنها می باشد. این گروه از محصولات در سازمانها به ترتیبی طراحی و توسعه داده می شوند که ضمن پوشش مراحل تولید داده و استخراج و طبقه بندی اطلاعات مفید کسب و کارها، بنیان ساختاریافته ای را برای 2 مرحله هدف بعدی ایجاد نمایند. گروه دوم محصولات رایبد، شامل بر سیستمهای هوش تجاری می باشد که در تناسب با متغیرهای راهبردی هر سازمان و با بهره گیری از علوم تجزیه و تحلیل، مدلسازیهای ریاضی، الگوریتمهای حل مسأله و بهینه سازی، شبیه سازی و ... به ترتیبی طراحی می شوند که اطلاعات مفید حاصل شده از سیستمهای مدیریت اطلاعات و فرآیند سازمانی را به دانش و بینش سازمانها در جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بهینه سازی شاخصهای کلیدی عملکرد تبدیل نمایند. ارزش آفرینی ما برای مشتریان، بر چرخه کامل چارچوب علم داده (DIKW) یعنی سهولت و سرعت در مدیریت داده ها و اطلاعات فرآیندها تا ایجاد تصویری روشن از عملکرد سازمان و ارائه ابزارهای لازم جهت تصمیم گیری تمرکز دارد.

متدولوژی رایبد؛ مراحل کاری ما چگونه است؟

01

مطالعه و تحلیل سازمان

02

مدلسازی و ارزیابی راهکارها

03

توسعه و استقرار راهکارها

درخواست دمو

برای درخواست دمو محصولات می توانید ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید.