راهکاری هوشمند و پویا جهت مدیریت، برنامه ریزی و کنترل کلیه فعالیت های مرتبط با شبکه تأمین سازمان می باشد. تمرکز این راهکار بر ایجاد ارتباط جامع، یکپارچه و هوشمند میان کلیه فرآیندهای تأمین، لجستیک و جریان مواد جهت کنترل برخط از نقطه آغاز تا تحویل می باشد. این سیستم با متدی پویا طراحی شده تا از طریق آن از کلیه خریدهای سازمان با هر نوع سیاست و فرآیندی، چه در حوزه محصولات و چه در حوزه خدمات پشتیبانی نماید.
راهکار مدیریت زنجیره تأمین رایبد به گونه ای توسعه یافته که مناسب شرکت های تولیدی و پروژه ای میباشد.

راهکاری تخصصی جهت مدیریت پروژه ها در صنایع مختلف می باشد. این سیستم از طریق ایجاد ارتباط میان حوزه های مختلف پروژه، تعیین وضعیت پروژه را به صورت بر خط از سطح فعالیت تا سطح ساختارهای شکست پروژه میسر می سازد. تمرکز این راهکار بر برنامه ریزی، کنترل و مدیریت اطلاعات پروژه ها در حوزه های محدوده، زمان، منابع، هزینه، کیفیت و ارتباطات به صورت یکپارچه می باشد. همچنین این راهکار کلیه فرآیندهای مرتبط با مهندسی پروژه را مدیریت نموده و امکانات مناسبی را جهت کنترل وضعیت تأمین و فعالیتهای اجرایی سایت پروژه در اختیار سازمانها قرار می دهد. این سیستم می تواند از طریق ایجاد ارتباط با راهکار مدیریت زنجیره تأمین رایبد، وضعیت تأمین تجهیزات و متریال پروژه را به صورت خودکار به روزآوری نماید.

مزیت های راهکارهای رایبد

راهکارهای رایبد به ترتیبی تحلیل و طراحی شده اند تا از نیازهای اساسی مدیران، کارشناسان، کاربران و فرآیند های سازمانی پشتیبانی نمایند. این مهم از طریق ایجاد چهار مزیت سهولت در کاربری، پویایی سیستم، هوشمندی سیستم و معماری داده ها در محصولات رایبد محقق شده است.

سهولت در کاربری

محیط های کاری راهکارها به ترتیبی طراحی شده اند تا کاربران بدون پیچیدگی و با ساده ترین حالت ممکن با قسمتهای مختلف سیستم ارتباط برقرار نمایند . تحلیل و طراحی تجربه کاربری در راهکارهای رایبد، موجب سرعت و سهولت کاربری سیستم می گردد.

پویایی

راهکارهای رایبد از مدلهای مختلف اجرای فرآیندهای اصلی پشتیبانی می کنند. این مزیت موجب می شود تا سازمانها بتوانند بر حسب شرایط و نیاز و با حفظ یکپارچگی، یک فرآیند اصلی مشخص را با سیاستها، مدلها و مسیرهای مختلفی مدیریت نمایند.

هوشمندی

در راهکارهای رایبد اجزاء فرآیندها و زیرفرآیندها چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه اطلاعات به صورت یک زنجیره هوشمند با یکدیگر ارتباط یکپارچه داشته و از کاهش خطا و صرفه جویی در زمان کاری مدیران و کارشناسان پشتیبانی می نماید.

معماری داده ها

راهکارهای رایبد زیرساخت بسیار مناسبی را برای اجرای داده کاوی و توسعه هوش تجاری در سازمانها فرآهم آورند. این مزیت موجب می شود زمان فاز معماری داده ها به حداقل ممکن رسیده و بر روی الگوریتمهای کشف دانش بر اساس نیاز راهبردی سازمانها تمرکز گردد.

درباره ما

بنیانگذاران رایبد، مهندسانی هستند که سالها در شرکتهای محصول- محور و پروژه- محور در کسب و کارهای مختلفی همچون صنایع معدنی، نفت و گاز، خود روسازی و شهرسازی در تخصصها و رده های شغلی مختلف حضور داشته اند. فصل مشترک این گروه، تفکر مبتنی بر بهینه سازی مستمر (Continious Optimization) بر مبنای یک منطق سیستماتیک بوده است و باتکیه بر همین اصل، در سازمان ها و پروژه های متعددی، موفق به پیاده سازی موثر مدیریت عملیات و افزایش رضایت مشتری شده اند. با توجه به تحول دیجیتالی در عصر حاضر و اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها جهت افزایش عملکرد کسب و کار، این گروه با هدف توانمندسازی سازمان ها با استفاده از تحلیل سیستم های پویا، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات اقدام به تاسیس شرکت گروه مهندسین رایبد روش در سال 1396 نمود.

اطلاعات تماس

  • تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه دهم، پلاک 6
  • 021-88801502
  • info@raybodravesh.com