گروه مهندسین رایبد روش

طراح و ارائه دهنده راهکارهای هوشمند کسب و کار

سیستم مدیریت زنجیره تامین (SCM) ، سیستم مدیریت پروژه (PMIS) ، هوش تجاری (BI)

گروه مهندسین رایبد روش

طراح و ارائه دهنده راهکارهای هوشمند کسب و کار

سیستم مدیریت زنجیره تامین (SCM) ، سیستم مدیریت پروژه (PMIS) ، هوش تجاری (BI)

محصولات رایبد

مزیت های راهکارهای رایبد

راهکارهای رایبد به ترتیبی تحلیل و طراحی شده اند تا از نیازهای اساسی مدیران، کارشناسان، کاربران و فرآیند های سازمانی پشتیبانی نمایند. این مهم از طریق ایجاد چهار مزیت سهولت در کاربری، پویایی سیستم، هوشمندی سیستم و معماری داده ها در محصولات رایبد محقق شده است.

سهولت در کاربری

محیط های کاری راهکارها به ترتیبی طراحی شده اند تا کاربران بدون پیچیدگی و با ساده ترین حالت ممکن با قسمتهای مختلف سیستم ارتباط برقرار نمایند . تحلیل و طراحی تجربه کاربری در راهکارهای رایبد، موجب سرعت و سهولت کاربری سیستم می گردد.

پویایی

راهکارهای رایبد از مدلهای مختلف اجرای فرآیندهای اصلی پشتیبانی می کنند. این مزیت موجب می شود تا سازمانها بتوانند بر حسب شرایط و نیاز و با حفظ یکپارچگی، یک فرآیند اصلی مشخص را با سیاستها، مدلها و مسیرهای مختلفی مدیریت نمایند.

هوشمندی

در راهکارهای رایبد اجزاء فرآیندها و زیرفرآیندها چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه اطلاعات به صورت یک زنجیره هوشمند با یکدیگر ارتباط یکپارچه داشته و از کاهش خطا و صرفه جویی در زمان کاری مدیران و کارشناسان پشتیبانی می نماید.

معماری داده ها

راهکارهای رایبد زیرساخت بسیار مناسبی را برای اجرای داده کاوی و توسعه هوش تجاری در سازمانها فرآهم آورند. این مزیت موجب می شود زمان فاز معماری داده ها به حداقل ممکن رسیده و بر روی الگوریتمهای کشف دانش بر اساس نیاز راهبردی سازمانها تمرکز گردد.

درباره رایبد

تأسیس رایبد؛ چرا و چگونه؟

بنیانگذاران رایبد، مهندسانی هستند که سالها در شرکتهای محصول- محور و پروژه- محور در کسب و کارهای مختلفی همچون صنایع معدنی، نفت و گاز، خود روسازی و شهرسازی در تخصصها و رده های شغلی مختلف حضور داشته اند. فصل مشترک این گروه، تفکر مبتنی بر بهینه سازی مستمر (Continious Optimization) بر مبنای یک منطق سیستماتیک بوده است و باتکیه بر همین اصل، در سازمان ها و پروژه های متعددی، موفق به پیاده سازی موثر مدیریت عملیات و افزایش رضایت مشتری شده اند. با توجه به تحول دیجیتالی در عصر حاضر و اهمیت استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ها جهت افزایش عملکرد کسب و کار، این گروه با هدف توانمندسازی سازمان ها با استفاده از تحلیل سیستم های پویا، مدیریت دانش و فناوری اطلاعات اقدام به تاسیس شرکت گروه مهندسین رایبد روش در سال 1396 نمود.

مأموریت رایبد؛ فلسفه ما چیست؟

مأموریت اصلی رایبد توانمندسازی کسب و کارها در جهت نیل به اهداف استراتژیک شان می باشد. این گروه اعتقاد دارد ارزش آفرینی برای مشتریان، طراحی و ارائه محصولاتی است که تأثیر ویژه ای در بهینه سازی متغیرهای راهبردی سازمانها از پایینترین تا بالاترین سطح داشته باشد. برای تحقق این فلسفه، این سازمان با ترکیب مهندسی ارزش و علم داده، راهکارهای مورد نیاز سازمانها را در جهت تطبیق بیشتر عملکرد فرآیندها با شاخصهای کلیدی شان، طرحریزی و توسعه می دهد.

ساختار ذهنی رایبد؛ تمرکز ما بر چیست؟

داده ها یکی از مهمترین منابع کسب و کارها جهت ایجاد سرمایه های فرآیندی می باشند. علم داده شامل 4 مرحله اصلی تولید داده، استخراج اطلاعات مفید، توسعه دانش و در نهایت رسیدن به بینش و خرد سازمانی می باشد. بر این اساس، شرکت رایبد روش تمرکز اصلی خود را بر طراحی و توسعه محصولاتی قرار داده است که سلسله مراتب 4 مرحله ای فوق را پوشش مناسبی دهد. گروه اول محصولات رایبد، شامل بر سیستمهای مدیریت فرآیند و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) می باشد. این گروه از محصولات در سازمانها به ترتیبی طراحی و توسعه داده می شوند که ضمن پوشش مراحل تولید داده و استخراج و طبقه بندی اطلاعات مفید، بنیان ساختاریافته ای را برای 2 مرحله هدف بعدی ایجاد نمایند. گروه دوم محصولات رایبد، متمرکز بر هوش تجاری می باشد که در تناسب با متغیرهای راهبردی هر سازمان و با بهره گیری از علوم آمار، مدلسازیهای ریاضی، الگوریتمهای حل مسأله و بهینه سازی، شبیه سازی و ... به ترتیبی طراحی می شوند که اطلاعات مفید حاصل شده از سیستمهای مدیریت اطلاعات و فرآیند سازمانی را به دانش و بینش سازمانها در جهت اتخاذ تصمیمات استراتژیک و بهینه سازی شاخصهای کلیدی عملکرد تبدیل نمایند. ارزش آفرینی ما برای مشتریان، بر چرخه کامل چارچوب علم داده (DIKW) یعنی سهولت و سرعت در مدیریت داده ها و اطلاعات فرآیندها تا ایجاد تصویری روشن از عملکرد سازمان و ارائه ابزارهای لازم جهت تصمیم گیری تمرکز دارد.

متدولوژی رایبد؛ مراحل کاری ما چگونه است؟

01

مطالعه و تحلیل سازمان

02

مدلسازی و ارزیابی راهکارها

03

توسعه و استقرار راهکارها

درخواست دمو

برای درخواست دمو محصولات می توانید ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید.